Target Contact Center

Kampanie sms

woman-texting-couch

Target Contact Center

Zapowiedzi telefoniczne, powitania, centrale

W dzisiejszych czasach oczekiwania Klientów w zakresie komunikacji są znacznie wyższe niż choćby dziesięć lat temu. Klienci chcę mieć możliwość kontaktu z firmą i dostępu do marki przez 24 godziny na dobę. Po telefonie, faksie, Internecie przyszła kolej na telefon komórkowy i wykorzystanie SMSów w zakresie taniej i szybkiej komunikacji z Klientem.

SMS – Krótka wiadomość tekstowa to kanał komunikacji z Klientem który, zdobywa coraz więcej zwolenników. Jako ciekawe narzędzie marketingu bezpośredniego z racji swojego znakomitego zastosowania np. w promocjach sprzedaży promocjach konsumenckich czy programach lojalnościowych.

Komunikacja SMS:

  • Broadcast SMS – komunikat reklamowo-promocyjny wysyłany “hurtowo” do określonej grupy odbiorców, charakteryzuje się dużą skutecznością,
  • Premium Rate (Request) SMS – interaktywny komunikat – klient przesyłając zapytanie na wskazany numer otrzymuje interesującą go informację serwisową jednocześnie generując przychód dla Państwa, wskaźnik
  • odpowiedzi na SMS jest nawet 5 razy wyższy niż w przypadku tradycyjnych form marketingu bezpośredniego.
  • Zalety wykorzystania komunikacji SMS wynikają wprost ze sposobu, w jaki ludzie korzystają z telefonów komórkowych. Kombinacja tych zalet czyni komunikację SMS unikalnym narzędziem marketingu bezpośredniego.

Zalety komunikacji SMS:

  • Personalizacja – przekaz SMS jest informacją spersonalizowaną o bardzo wysokiej precyzji dotarcia – pozwala trafić do określonego adresata. Pozwala na to fakt, iż w praktyce jeden telefon komórkowy ma jednego właściciela oraz dzięki temu, iż każdemu aparatowi przypisany jest określony numer.
  • Szybkość – wymiana informacji następuje natychmiast, czasami w czasie nie przekraczającym kilku sekund.
  • Skuteczność – aby stwierdzić, czy otrzymany SMS jest wartościowy czy nie odbiorca musi go otworzyć.
  • Trwałość – informacja tekstowa oznacza trwałość przekazu, wiadomość może być przechowywana w pamięci aparatu bez ograniczeń i odczytywana w najbardziej dogodnym dla odbiorcy momencie i o dowolnym czasie. Skuteczność w dotarciu do osoby docelowej nie jest ograniczona miejscem ani odległością, a dodatkowo umożliwia łatwe przekazanie jej dalej.
  • Cechy komunikacji SMS oraz relatywnie niski koszt dotarcia do odbiorcy sprawiają, iż komunikacja SMS jest staje się coraz częściej wykorzystywanym kanałem kontaktu z Klientem.

Target Contact Center

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!