Target Contact Center

Kampanie wychodzące

young-people-working-in-the-call-center-new-deals-is-coming.jpg

Target Contact Center

Aktywna sprzedaż

Przez telefon mogą Państwo aktywnie pozyskiwać klientów zainteresowanych ofertą Państwa firmy, czyli prowadzić tzw. telesprzedaż. Telefon jest pod tym względem cudownym środkiem komunikacji pod wpływem impulsu. Zostało udowodnione, że liczba zakupów jednostkowych dokonywanych przez telefon przewyższa o 20% liczbę zamówień dokonywanych korespondencyjnie. W USA, gdzie telefony od telemarketerów dzwonią w każdym domu kilka razy dziennie, skuteczność telemarketingu utrzymuje się na poziomie od 3 do 8%. W Polsce telemarketing nie jest jeszcze tak rozpowszechniony, a telefony od telemarketerów nadal są rzadkością, skuteczność sprzedaży przez telefon może sięgać w niektórych przypadkach nawet 50%.

Nasi Telemarketerzy przeszkoleni w zakresie Państwa produktów inicjują kontakt z potencjalnym klientem Państwa firmy. Podczas profesjonalnie przeprowadzonej rozmowy telefonicznej przedstawiają ofertę wybranego produktu/usługi. Według przeprowadzonych badań 70% klientów chętniej kupuje produkty i usługi firmy, która aktywnie kontaktuje się z klientami. Znajduje to odzwierciedlenie w zwiększeniu wolumenu sprzedaży, co w wyniku prowadzi do polepszenia wyników finansowych Państwa firmy.

Proszę pamiętać, że każda minuta, przez którą potencjalny klient rozmawia z Państwa firmą, to jedna minuta mniej jego potencjalnej rozmowy z konkurencją.

Target Contact Center

Badania telefoniczne

Badania skuteczności działań marketingowych, kampanii promocyjnych i informacyjnych

Kampanie telemarketingowe i SMS-owe dostarczają cennych informacji o efektywności prowadzonych działań marketingowych. Wzmożony ruch na infolinii może oznaczać, że komunikat przekazywany w mediach dotarł do właściwej grupy odbiorców. Telemarketer rejestrując tematykę rozmów i odnotowując nowe FAQ buduje bazę informacji zwrotnej komunikatu reklamowego. Nasi analitycy zauważają takie zmiany i odnotowują w raportach. System rejestrujący odpowiedzi zarówno SMS jak i e-mailowe również sygnalizuje zwiększone natężenie ruchu. Supervisor nadzorujący grupę projektową pomaga w kategoryzowaniu pojawiających się tematów, co usprawnia pracę konsultantów. Raporty z rozmów są zaś źródłem reakcji konsumentów, potwierdzeniem skutecznego dotarcia z informacją do segmentowanej grupy odbiorców.

Telefoniczne skanowanie rynku polega na telefonicznym zbieraniu informacji o potencjalnych klientach. Stworzone w ten sposób bazy informacyjne są ogromnym źródłem wiedzy o konsumentach, ich oczekiwaniach, preferencjach i proponowanych rozwiązaniach. Przeprowadzenie badania poprzedza przygotowanie bazy, czyli precyzyjny dobór badanych segmentów rynku, wyselekcjonowanie osób spełniających określone przez Państwa kryteria, które kwalifikują je na potencjalnych klientów Państwa firmy. Wiedza uzyskana w rezultacie badań pomoże Państwu stworzyć atrakcyjną ofertę lub wprowadzić korzystne dla nabywców zmiany w dotychczasowej ofercie czyniąc ją bardziej pożądaną

Badania realizowane za pośrednictwem telefonu (telebadania) są tańsze, szybsze i dokładniej monitorują rynek, niż sondaże prowadzone tradycyjnymi metodami, a zagregowane dane w formie elektronicznej są łatwe do przetworzenia i przeanalizowania. Klienci dzwoniący do firmy są nieocenionym źródłem informacji i pomysłów na temat ulepszenia produktu czy też usługi. Znają oni ofertę firmy na tyle, że często są w stanie zainspirować Państwa do jej rozbudowania i wzbogacenia oferowanego produktu o nowe funkcje. Podobne wnioski potrafimy przygotować na podstawie kontaktów z klientem w zaprojektowanym przez Państwa kampanii. Nasi Konsultanci umieją ocenić nastroje klienta, jego stosunek do produktu czy usługi oferowanych przez Państwa firmę, są więc idealnymi osobami do “wyłapywania” z rozmów takich pomysłów.

call-center.jpg
hotline-operator-portrait-of-call-center-employee-wearing-headset-at-workplace-in-office.jpg

Target Contact Center

Telefoniczna windykacja należności

Czasami firmy mają trudności z uzyskaniem spłaty zobowiązań finansowych przez swoich klientów czy partnerów w terminie. Bardzo często wiąże się to, nie tyle z brakiem możliwości czy niechęcią spłaty zadłużenia, ale ze zwykłym przeoczeniem terminu płatności czy roztargnieniem.

Telefoniczna windykacja należności umożliwi Państwu odzyskanie zaległych płatności w krótkim czasie. Posiadamy narzędzia do monitowania wpłat i zarządzania należnościami, dlatego nasi Konsultanci niewielkim kosztem i z niezwykle dużą skutecznością egzekwują Państwa zobowiązania, około 70% zobowiązań B2C klientów indywidualnych spłacanych jest już po pierwszym nawiązaniu kontaktu z dłużnikiem.

Target Contact Center

Inne

Budowa i aktualizacja bazy danych

Dobrze przygotowane i zaktualizowane bazy danych odgrywają niebagatelną rolę w sprzedaży przez telefon wpływając znacząco na jej skuteczność oraz zmniejszając koszty akcji nawet o 50%. W przypadku zdezaktualizowanych i niekompletnych baz danych skuteczność ta jest raczej niezadowalająca i kształtuje się na poziomie od 2 do 5%, co ma wpływ na globalne powodzenie kampanii telemarketingowej. Starannie wyselekcjonowana grupa docelowa klientów/partnerów firmy (określona branża, region działania firmy) przyczyni się do znacznego ułatwienia pracy oraz dużych oszczędności w wyniku wyeliminowania firm, z którymi kontakt okazałby się nieproduktywny i nie przyniosły oczekiwanych efektów.

Z naszych doświadczeń wynika, że nie raz telefoniczna weryfikacja bazy przed wysyłką wyeliminowała 10% rekordów-firm oraz uzupełniła i zaktualizowała 15% rekordów, co znalazło odzwierciedlenie w zmniejszonych kosztach projektu i podniosło skuteczność kampanii o 15%.

Nasi Telemarketerzy poprzez kontakt z potencjalnymi klientami Państwa firmy uzyskują informacje o poziomie zainteresowania produktem/usługą oraz kwalifikują rozmówców handlowca umawiając spotkanie z klientami zainteresowanymi ofertą. Dodatkowo w czasie rozmowy telefonicznej Konsultant może dowiedzieć się wiele o firmie lub osobie, którą handlowiec będzie odwiedzał, a także w jakich dniach i godzinach najłatwiej jest zastać osobę, z którą handlowiec będzie rozmawiał. Ponieważ Telemarketer dostępny jest ciągle pod telefonem, jakiekolwiek zmiany w harmonogramie klient może przekazać przedstawicielowi za pośrednictwem telefonu. W ten sposób lepiej przygotowany do bezpośrednich rozmów z klientami handlowiec o wiele bardziej produktywnie wykorzystuje swój czas i robi przede wszystkim to w czym jest dobry, czyli rozmawia z klientami i sprzedaje, przez co generuje dochód dla siebie i Państwa firmy.

Skuteczność strategii marketingowych typu push ma szerokie zastosowanie w intensyfikacji komunikacji z dealerami, partnerami. Dysponując bazą danych określonej grupy docelowej segmentowanej pod kątem przygotowanej oferty, poprzez outsourcing call center w ciągu jednego dnia można dotrzeć do przynajmniej 2 000 firm z informacją o kończącej się już promocji. W takiej sytuacji popyt potrafi wzrosnąć nawet o 30%, a Państwo pozbywają się z magazynu określonego produktu. Wystarczy wspólnie z TCC właściwie zaplanować kampanie i przeszkolić Konsultantów, aby osiągnąć zamierzony skutek.

Zintegrowanymi kanałami komunikacji bardzo szybko i skutecznie skontaktują się Państwo z osobami/firmami zainteresowanymi ofertą konferencji czy też seminarium. Podejmowanie w tym zakresie aktywnych działań podwyższa skuteczność i podnosi frekwencję uczestników nawet o 20%, pozostawiając w świadomości respondenta poczucie szczególnej wagi ze strony firmy, która pamiętała o kontakcie z nim.

side-view-of-male-call-center-operators-in-headsets-at-workplace-in-office.jpg

Target Contact Center

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!